statement by Co-leader of the UDM

Die uitlatings van Hernus Kriel dat die Nasionale Party deur “kinders” verteenwoordig is gedurende die onderhandeling, is nie veel meer as ‘n bittere laaste salvo nie. Die feit is dat Hernus Kriel te alle tye deel van die onderhandelings was net soos alle ander kabinetslede. Hy het ‘n gesamentlike verantwoordlikheid gehad oor dit wat onderhandel is, nie net wat sy eie portefulje betref nie, maar ook wat betref die portefeuljes van ander kabinetsministers. Wie die “kinders” is waarna Hernus verwys is ook onduidelik.

Die Nasionale Party is deurgaans verteenwoordig deur senior kabinetslede soos Dawie de Villiers, Leon Wessels en myself. Ons is staatkundig bygestaan deur Fanie van der Merwe en Neil Barnard, tans Direkteur-Generaal van die Wes-Kaap en deur Hernus Kriel in sy huidige posisie aangestel. Die onderhandelingspan het op ‘n weeklikse basis aan die kabinet terug gerapporteer. Nie een enkele besluit is deur die onderhandelingspan geneem voor die kabinet daartoe ingestem het nie. Hernus Kriel het nooit, hetsy in die kabinet of in Nasionale Party strukture, enige besware geopper nie. Dit opsigself diskwalifiseer hom om nou sulke aantygings te maak.

Die inhoud van die Grondwet spreek ook tot die teendeel. Dit blyk dat mense soos Kriel en andere wat hierdie besware het, nog nooit die Grondwet behoorlik gelees het nie. Die Suid-Afrikaanse Grondwet word deur grondwetlike deskundiges regoor die wêreld bestempel as ‘n model grondwet. Ek is trots om deel daarvan te kon wees. Daar moet egter wel onderskei word tussen die bepalings in die Grondwet en die wyse waarop die land regeer word. Die feit dat die ANC ‘n swak regering is en die NP ‘n onvermoë het om ‘n behoorlike opposisie te wees het niks te doen met die bepalings in die grondwet nie.

Die oplossing daarvoor, en dit is waarmee ek my steeds besig hou, terwyl Kriel en andere die politieke toneel en hul eie sinkende skip verlaat, is om ‘n alternatief vir die ANC regering te skep. Die vordering wat die UDM maak, en die aanklank wat die UDM onder alle Suid Afrikaners het, bevestig dat Suid Afrikaners ‘n diepliggende behoefte het na ‘n nuwe alternatief wat weer die hoop in die harte kan aanvuur.